Meetings

 

Presentations (in Danish) from meeting with the reference group on 28 October 2015, Danish Technological Institute, Taastrup, Denmark

Velkomst  - Søren L. Poulsen (in Danish)

New model for chloride penetration into concrete - Henrik E. Sørensen

Kvalitetskontrol af back-filling grout - Mock-up med tunnelelement fra Storebæltsforbindelsen - Allan S. Hansen (in Danish)

Samspil mellem indre og ydre frostskader i beton - Andreas B. Elbrønd and Einar N. Andreassen, Technical University of Denmark (in Danish)

Revision af håndbog og app om tilstandsvurderinger af betonkonstruktioner - Morten H. Petersen (in Danish)

Laboratorieforsøg med bestemmelse af "langtidssvind" i beton - Tine Aarre

Mock-up til verifikation af temperaturberegning i betonkonstruktioner - Tine Aarre (in Danish)

Nyt koncept for design af betonkonstruktioners holdbarhed på vej fra arbejdsgruppe under CEN - Christian Munch-Petersen, Emcon A/S (in Danish)

Videreførelse af aktiviteter gennem ny resultatkontrakt - Dorthe Mathiesen (in Danish)

 

 


 

Presentations (in Danish) from meeting with the reference group on 28 October 2013, Danish Technological Institute, Taastrup, Denmark

Agenda

Introduction

Essential results from the previous performance contract period

Experiences regarding participation in the reference group

Scope and milestones of the performance contract regarding concrete

A new guide for conditions assessment

Service life predictions

Roads and pavements

  


 

Presentations from meeting with the reference group on 30 November 2012, Danish Technological Institute, Taastrup, Denmark

Aganda

Welcome and introduction

Midterm presentation of a coupled transport and chemical model for durability predictions

Tool for quantification of chloride binding

Midterm presentation of numerical modeling of reinforcement corrosion in cracked concrete

Development of properties_Example of practical application

Development of properties_Microscopic investigations

Long-term durability of concrete in marine environment

Birth certificates for concrete constructions

Outcome from a workshop between DTU_Stanford University_NTNU and DTI

 


 

Presentations from meeting with the reference group on 28 March 2012, Danish Technological Institute, Taastrup, Denmark

General Introduction

Numerical modeling of service life

Model for chloride binding

Transport modeling

Influence of curing temperature on the development of properties

Concrete cracking related to reinforcement corrosion_Part I

Concrete cracking related to reinforcement corrosion_Part II