Reports, articles and presentations

 

Reports, newsletter, etc. 

Dokumentation af anlægsbeton med tilslag af nedknust beton. 2019.

Nye byggesystemer til broer: Brodæk med in situ-støbte elementer. 2018.

Metoder til identifikation og reduktion af udførelsesfejl på anlægskonstruktioner. 2018.

Literature review on sustainable asphalt produktion (in Danish). 2016

Newsletter No. 2 for the project 'Ny teknologi til Anlægskonstruktioner' (in Danish). 2015.

Newsletter No.1 for the project 'Ny teknologi til Anlægskonstruktioner' (in Danish). 2015.

The potential of slender constructions for the infrastructure - State of the art examples of the application of slender constructions in the infrastructure (in Danish). 2014

Chloride Threshold Values - State of the art. 2012

Steel fiber reinforced foundation slab (Eternitgrunden, Aalborg (in Danish)). 2012.

Birth certificate for underpass at Slagelse bypass road (in Danish). 2012

Monitoring of bridges using wireless sensors - Part I (in Danish). 2010.

Monitoring of bridges using wireless sensors - Part II (in Danish). 2010.

SCC Bridge at Give: SCC Demonstration Bridge (in Danish). 2007.

Centre for Green Concrete: Demonstration Bridge (in Danish). 2002.

 


 

Articles

C.B. Käthler, S.L. Poulsen, H.E. Sørensen, U.M. Angst: Investigations of accelerated methods for determination of chloride threshold values for reinforcement corrosion in concrete. Sustainable and Resilient Infrastructrure, April 2021, pp. 1-12.

S. Fjendbo, H.E. Sørensen, K. Weerdt and M.R. Geiker: The square root method for chloride ingress prediction - Applicability and limitations. Materials and Structures, Vol. 54, Issue 61 (March 2021), pp. 1-19.

S. Fjendbo: Comparison of the techniques pH indicator and optical microscopy for determination of carbonation depths on Portland cement, fly ash, slag and 3-powder concretes. Paper prepared as part of the project "Felteksponering og monitorering til forlængelse af anlægskonstruktioners levetid" with financial support from the Danish Ministry of Higher Education and Science, Feb. 2020. 

S.L. Poulsen & H.E. Sørensen: New accelerated test method for determination of chloride threshold values for corrosion initiation in reinforced concrete. Proceeding of fib Symposium 2019, 27-29 May 2019, Krakow, Polen. 

S.L. Poulsen, H.E. Sørensen & U. Jönsson: Chloride ingress in concrete blocks at the Rødbyhavn marine exposure site - Status after 5 years. Proceeding of the 4th International Conference on Service Life Design for Infrastructures (SLD4), 27-30 August 2018, Delft, Netherlands, pp. 192-203.

Nye projekter om monitorering og genanvendelse. Magasinet Beton, No. 1, February 2018, pp. 42-43.

H.E. Sørensen & S.L. Poulsen: Effect of curing regime and controlled permeability formwork on early chloride penetration into fly ash concrete. Proceedings of fib Symposum 2017, Marstricht, The Nederlands, 12-14 June 2017.

Internet of Things/Concrete. Magasinet Beton, No. 3, August 2016, pp. 40-41.

U.H. Jakobsen, K.D. Weerdt & M.R. Geiker: Elemental zonation in marine concrete. Cement and Concrete Research, Vol. 85, July 2016, pp. 12-27.

Betonen revner - og hvad så? - Der injiceres!! Magasinet Beton, No.2, Maj 2016, pp. 42-43.

Nye resultatkontrakter - nye muligheder for samarbejde med branchen. Magasinet Beton, No. 1, February 2016, pp. 42-43.

Grøn beton gør bro miljøvenlig. The Danish Road Directorate's website, 2 November 2015.

Forslag om ny model for indtrængning af chlorid i beton. Magasinet Beton, No. 1, February 2015, pp. 12-15. 

S.L. Poulsen & H.E. Sørensen: Chloride ingress in old Danish bridges. 2nd ICDC (International Congress on Durability of Concrete), 4-6 December 2014, New Dehli, India.

R. Brodersen & O.G. Andersson. Erfaring med genbrug i slidlag. Trafik & Veje, No. 11, November 2014, pp. 38-40.

Nye veje skal klare både ekstremregn og dækrumlen. Published on the website of Ingeniøren (www.ing.dk) on 7 September 2014.

O. Svec & C. Pade: Ultra high performance fibre reinforced concrete as a waterproofing solution for concrete bridge deck renovations. Proceedings of XXII Nordic Concrete Research Symposium, 13-15 August 2014, Reykjavik, Iceland, pp. 273-276.

S.L. Poulsen & H.E. Sørensen: Experimental determination of chloride threshold values for reinforcementcorrosion in concrete: Experiences form the lab. Proceedings of XXII Nordic Concrete Research Symposium, 13-15 August 2014, Reykjavik, Iceland, pp. 365-368.

Test af ikke-destruktive målemetoder til registrering af konstruktionsdefekter. Magsinet Beton, No. 3, August 2014, pp. 44-45. 

Chloridtærskelværdier og levetidsberegninger. Magasinet Beton, No. 2, May 2014, pp. 42-43.

H.E. Sørensen & T.P. Madsen: Ny teknologi på vej til den danske anlægsbranche. Published on KTC Portalen (www.ktc.dk) on 29 April 2014.

H.E. Sørensen, U Jönsson, D. Mathiesen & C. Munch-Petersen: Monitoring of Reinforcement Corrosion in Field Exposed Concrete Blocks. IABSE Symposium: Assessment, Upgrading and Refurbishment of Infrastructures, 6-8 May 2013, Rotterdam, The Netherlands, pp. 1768-1775.

M. Kaasgaard, C. Pade, U. Jönsson & C. Munch-Petersen: Comparison of durability parameters of self-compacting concrete and conventional slump concrete designed for marine environment. Nordic Concrete Research, No. 47, 2013/1.

U.H. Jakobsen: Microstructural surface deterioration of concrete exposed to seawater; results after 2 years exposure. 14th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials, 10-14 June 2012, Helsingør, Denmark.

H.E. Sørensen, S.L. Poulsen & E.P. Nielsen: Testing of the chloride threshold values for reinforced concrete structures. International Conference on Concrete Repair, Rehabilitation adn Retrofitting, 2-5 September 2012, Cape Town, South Africa.

Critical structure details and execution errors (folder in Danish). 2012.

E.P. Nielsen, H. Stang, M. Glavind, D. Mathiesen, C. Pade & H.E. Sørensen: Danish Expert Centre for Infrastructure Constructions. International Congress on Durability of Concrete, 18-21 June 2012, Trondheim, Norway.

M. Kaasgaard, C. Pade & E.P. Nielsen: Influence of curing temperature on development of compressive strength and resistance to chloride ingress of concrete with different binder systems. NCR workshop: Durability Aspects fo Fly Ash and Slag in Concrete, 15-16 February 2012, Oslo, Norway.

Expert center for durability assessment of concrete structures (in Danish). Mestertidende, 29 November 2010.

Danish Expert Center for Infrastructure Constructions (in Danish). Beton, No. 3, August 2010.

 


 

Presentations from various conferences etc.

S.L. Poulsen: Felteksponering og monitorering til forlængelse af anlægskonstruktioners levetid. Årsmøde i Innovationsnetværk Femern Bælt (IFB), 23 November 2017, Køge, Denmark.

H.E. Sørensen: Hvad er kloridtærskelværdien? Dansk Betondag 2016, 22-23 September 2016, Kolding, Denmark.

T. Aarre and M. Kaasgaard: Influence of Curing Temperature on Strength Development of Concrete. CONSEC - The 8th International Conference on Concrete under Severe Conditions -Environment and Loading, 12-14 September 2016, Lecco, Italy.

G.N. Munch-Petersen: Sulfatbestandighed - eller sulfatnedbrydning. Temadag 2016: Betonreparation og -renovering 2016, 2 February 2016, Kolding, Denmark.

S.L. Poulsen: Værktøjer til beregning af chloridindtrængning i beton. Temaaften på Navitas: Tunneller, alternativ armering og chloridindtrængning i beton, 17 November 2015, Aarhus, Denmark.

T. Aarre and J.O. Frederiksen: Mock-up for Verification of Input Parameters for Temperature and Stress Calculationsfib Symposium 2015: Concrete - Innovation and Design, 18-20 May 2015, Copenhagen, Denmark.

J.P.R. Greisen: Cementitious hybrid materials and integrated technologyfib Symposium 2015: Concrete - Innovation and Design, 18-20 May 2015, Copenhagen, Denmark.

D. Mathiesen: Expert Centre for Infrastructure Materialsfib Symposium 2015: Concrete - Innovation and Design, 18-20 May 2015, Copenhagen, Denmark.

S.L. Poulsen and H.E. Sørensen: An investigation of the influence of varying exposure temperature on chloride ingress in concrete. fib Symposium 2015: Concrete - Innovation and Design, 18-20 May 2015, Copenhagen, Denmark.

O. Svec & C. Pade: Højstyrkefiberbeton som vandtætning ved brodækrenovering. Temadag 2015: Betonrapration- og renovering, 3 February 2015, Kolding, Denmark.

M.H. Petersen: Håndbog i tilstandsvurdering af betonkonstruktioner. Temadag 2015: Betonrapration- og renovering, 3 February 2015, Kolding, Denmark.

H.E. Sørensen: Chloride ingress in old Danish bridges. 2nd ICDC (International Congress on Durability of Concrete), 4-6 December 2014, New Dehli, India.

Søren L. Poulsen: Experimental determination of chloride threshold values for reinforcement corrosion in concrete: Experiences form the lab. XXII Nordic Concrete Research Symposium, 13-15 August 2014, Reykjavik, Iceland.

 


 

Presentations from the workshop "Broer med og uden støbestilladser", Danish Technological Institute, November 2, 2016. Arranged by Danish Technological Institute in collaboration with Dansk Betonforening, Vejdirektoratet and Banedanmark.

Dansk Ekspertcenter for Konstruktioner til infrastrukturen - Dorthe Mathiesen, Teknologisk Institut

Elementbroer eller in-situ støbte broer - en status fra Vejdirektoratet - Niels Højgaard Pedersen, Vejdirektoratet

Elementbroer eller in-situ støbte broer - en status fra Banedanmark - Otto Bach Ulstrup, Banedanmark

Alternativer til traditionelle støbestilladser - Christian Munch-Petersen, EMCON

Elementbro ved Holbækmotorvejen - John Søndergaard, Spæncom

Production and execution of concrete prefabricated element bridges for highways and trains - Emilie Völkers, Mobilis B.V., Nederland

Elementbroer i højstyrkebeton - Tommy Bæk Hansen, Hi-Con

Udskiftning af jernbanebro ved indskubning - Peter Bent Hansen, MT Højgaard

Leverandørdokumentation ved anvendelse af støbestilladser og forskallinger - Morten Sterregaard-Raahauge, Peri

Bridge replacement and installation technologies - Pieter Augustyns, Sarens, Belgium

Sammenligning af præfab og in-situ støbte broer - Jens Sandager Jensen, COWI

Konklusioner fra workshoppen - Teknologisk Institut

 


  

Presentations from workshop at Danish Technological Institute about a proposed new concept for durability design for concrete structures, November 18, 2014

Program

Claus V. Nielsen, Rambøll

Søren L. Poulsen, Danish Technological Institute

Jens Mejer Frederiksen, Alectia

Carola Edvardsen, COWI

Henrik Stang, Technical University of Denmark

Henrik E. Sørensen, Danish Technological Institute

 


 

Presentations from meeting with the reference group on 28 October 2015,  Danish Technological Institute, Taastrup, Denmark

Velkomst  - Søren L. Poulsen (in Danish)

New model for chloride penetration into concrete - Henrik E. Sørensen

Kvalitetskontrol af back-filling grout - Mock-up med tunnelelement fra Storebæltsforbindelsen - Allan S. Hansen (in Danish)

Samspil mellem indre og ydre frostskader i beton - Andreas B. Elbrønd and Einar N. Andreassen, Technical University of Denmark (in Danish)

Revision af håndbog og app om tilstandsvurderinger af betonkonstruktioner - Morten H. Petersen (in Danish)

Laboratorieforsøg med bestemmelse af "langtidssvind" i beton - Tine Aarre

Mock-up til verifikation af temperaturberegning i betonkonstruktioner - Tine Aarre (in Danish)

Nyt koncept for design af betonkonstruktioners holdbarhed på vej fra arbejdsgruppe under CEN - Christian Munch-Petersen, Emcon A/S (in Danish)

Videreførelse af aktiviteter gennem ny resultatkontrakt - Dorthe Mathiesen (in Danish)

 


 

Presentations (in Danish) from meeting with the reference group on 28 October 2013, Danish Technological Institute, Taastrup, Denmark

Agenda

Introduction

Essential results from the previous performance contract period

Experiences regarding participation in the reference group

Scope and milestones of the performance contract regarding concrete

A new guide for conditions assessment

Service life predictions

Roads and pavements

  


 

Presentations from meeting with the reference group on 30 November 2012, Danish Technological Institute, Taastrup, Denmark

Aganda

Welcome and introduction

Midterm presentation of a coupled transport and chemical model for durability predictions

Tool for quantification of chloride binding

Midterm presentation of numerical modeling of reinforcement corrosion in cracked concrete

Development of properties_Example of practical application

Development of properties_Microscopic investigations

Long-term durability of concrete in marine environment

Birth certificates for concrete constructions

Outcome from a workshop between DTU_Stanford University_NTNU and DTI

 


  

Presentations from meeting with the reference group on 28 March 2012, Danish Technological Institute, Taastrup, Denmark

General Introduction

Numerical modeling of service life

Model for chloride binding

Transport modeling

Influence of curing temperature on the development of properties

Concrete cracking related to reinforcement corrosion_Part I

Concrete cracking related to reinforcement corrosion_Part II 

 


 

Presentations (in Danish) from meeting with the reference group on 12 October 2011, Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark 

Agenda

General introduction

Chloride binding

Long-term durability

Chloride initiated reinforcement corrosion

Development of properties

Critical construction details